เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital Temperature Controller)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซสโต้ส์ เทรดดิ้งผู้จัดจำหน่ายเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล จำหน่ายเครื่องจับเวลาแบบดิจิตอลเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital Temperature Controller)


         อุปกรณ์ที่แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลข สามารถต่อกับ Sensor ชนิด Thermocouple ได้ โดยแสดงผลเป็นตัวเลข มีความแม่นยำสูง จอแสดงผลตัวเลขนาดใหญ่ ขนาดตัวเครื่องเล็กกระทัดรัด บางรุ่นเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล 5 หัววัด มีฟังก์ชั่นปรับเทียบอุณหภูมิได้ ทำหน้าที่ในการประมวลผลสัญญาณ Input จาก sensor วัดอุณหภูมิ และสั่งงาน output เพื่อไปควบคุมอุปกรณ์ในการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิอีกที ซึ่งกระบวนการควบคุมนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น ON-OFF Control, PID Control โดยการทำงาน คือ จะมีหัววัดอุณหภูมิ หรือ temperature sensor ทำหน้าที่วัดอุณหภูมิส่งมาที่ temperature controller หากอุณหภูมิไม่ได้ตามที่ตั้งไว้ temperature controller จะจ่ายแรงดันไปให้ฮีตเตอร์ heater เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้ได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล รุ่น D1S         เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลจะใช้ในอุตสาหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งาน-เครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ, กระบวนการบำบัดน้ำเสีย และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น การนำเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลไปใช้วัดอุณหภูมิเพียงแค่นำสายวัดจุ่มลงไป เช่น วัดอุณหภูมิของน้ำในตู้ปลา บ่อน้ำต่างๆ และ ตัวเครื่องจะทำการวัดค่าอุณหภูมิ แล้วนำค่ามาแสดงผลออกมาที่หน้าจอดิจิตอล หรือจะนำไปวัดค่าอุณหภูมิภายนอกได้ก็ได้เช่นกัน

สนใจติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซสโต้ส์ เทรดดิ้ง

ที่อยู่ : 26 ซอยบางบอน 3 ซอย 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร : +668 1657 1367,+662 453 เซสโต้ส์ เทรดดิ้ง 1011-13
แฟกซ์ : +662 453 1014
อีเมล : sestos_thailand@hotmail.com
DigitalTimer.brandexdirectory.com
www.sestostrading.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *